Loppen

  • “Ungen” – Barn- och ungdomslopp, 2 km terräng. Snäll terräng med stigar och vägar.
  • “Svensken” – 9 km (fastlandet)
  • “Ryssen” – 13 km (med simpassage till och från Rataskär)

Max antal deltagare: 300 löpare på långa loppen, 100 i barn och ungdomsloppet.

Kostnad: 500 kr för 9 och 13 km, 50 kr Barn och ungdom. Anmälningsavgiften återbetalas inte men platsen kan fritt överlåtas.

Starttider: Ungen 11.00, Svensken och Ryssen 12.00.

Direkt till

Slaget i Ratan arrangeras av

Slaget i Ratan sponsras av

TTGU arrangerar också